KNOW-HOW organizace

Jak moc je sklizeň o lidech a jejich schopnostech?

O čem je sklizeň Michala Horáka?

  • schopnost progresivní organizace sklizně
  • absolutní ZODPOVĚDNOST za práci lidí a práci sklizňové linky
  • bezpečná sklizeň bez stresu, starostí a problémů

Dnes už sklizeň není o tom, co bývala dřív… Již dávno pryč je doba, kdy bylo cílem pole „posekat“. Na poli se sjela spousta mlátiček a vyrazilo se „dělat hektary“ bez jakékoli smysluplné organizace.

Nyní žijeme v době, kdy je technika mnohonásobně dražší, chytřejší a umí věci, o kterých jsme nikdy ani nesnily. Na druhou stranu se potýkáme s rapidním nedostatkem kvalitních lidí, kteří potenciál těchto strojů nejsou schopni využít. Vlivem toho jsou pak provozní náklady extrémně vysoké, polní práce se časově natahují a náklady se prodražují do neuvěřitelně vysokých částek.

K čemu nám je na poli technika za několik desítek milionů s obrovským potenciálem, když práci děláme tak jako vždycky, jak jsme zvyklí a u práce nedokážeme efektivně přemýšlet?!

„Pro rychlý a výkonný průběh žní jsem objednal Sklizeň na klíč ® Michala Horáka. Díky jeho technice, profesionálnímu přístupu a schopné organizaci mi pomohl sklidit, přeložit i odvést sklizené komodity do skladu. Díky Michalu Horákovi se pro mě jeho sklizeň stala pohodová a bezstarostná. S odvedenou prací Sklizňových služeb Michala Horáka jsem velmi spokojený!“
Zoltán UhríkSHR Želovce, Slovensko

Časté otázky

Kde se skrývá současný nešvar a riziko vzniku velkých problémů?

Mnohým lidem chybí vlastnost zvaná přizpůsobivost. Přizpůsobivost v mnoha ohledech. Přizpůsobit nastavení kombajnů aktuálním podmínkám. Přizpůsobit svoje zvyklosti při sklizni a schopnost reagovat na měnící se podmínky. Přemýšlet u práce a být vždy „krok napřed“!

Spousta praktických výzkumů a sledování současného způsobu sklizně hovoří o obrovských ztrátách potenciálu strojů při sklizni. Řeč je o zbytečně vysokých spotřebách strojů, mrhání časem, neproduktivními jízdami po poli, nesmyslně zorganizovanou logistikou, extrémně zbytečném utužení půdy a v neposlední řadě i obrovskými finančními ztrátami!

Nemluvě o schopnosti umět si poradit s nastavením sklízecí mlátičky a seřídit ji na maximální výkon. Dokázat si „udělat pořádek“ v odvozu tak, aby na poli nenastal chaos. Umět si poradit v krizových situacích, vydržet dlouhé pracovní směny a nebát se vzít za prováděnou práci plnou zodpovědnost!

Co můžete očekávat od Sklizňových služeb Michala Horáka?

V podstatě pravý opak toho, co je psáno výše. První, na co se můžete spolehnout, je progresivní KNOW HOW organizace sklizně. Způsob, jakým bude sklizeň probíhat pod organizací Michala Horáka Vám přinese TOP výsledky. Zažijete postup, při kterém bude potenciál sklizňové linky využitý na hranici maxima, což přispěje k celkovým zajímavým nákladům.

Bohužel spousta zemědělců se rozhodují o volbě “službaře“ na základě nejnižší ceny na papíře. Předpokládají, že tato nízká cena znamená i nízké náklady na sklizeň. Ve výsledku je tato, zprvu levně tvářící se cena sklizně, právě ta nejvíce nákladná varianta.

Málokdo si spočítá kompletní celkové náklady na sklizeň provedenou službou. Celkově spotřebované množství paliva; opravdová doba, jak dlouho probíhala sklizeň; jak se mění úroveň kvality sklízené komodity v průběhu času a tím i její tržní cena; vyčíslení ztráty potenciálního zisku při zhodnocení ztrát zrna; množství úlomků i poškození zrn a zhodnocení vyčíslení finanční ztráty a mnohé další!

Právě celkové náklady na sklizeň jsou to, kde pro Vás Sklizňové služby Michala Horáka dokážou ušetřit peníze!

Co z toho budu mít, když nechám tvořit žně Michala Horáka?

- větší míra efektivity sklizně
- využití sklizňové linky na hranici maxima
- progresivní organizace sklizně se spoustou efektivního řešení
- řízený pohyb strojů po poli pro nejnižší možné % poježděné plochy
- výnosové mapy, výkazy práce sklizňové linky
- profesionální a přátelský přístup
- zažijte žně bez stresu a zbytečných starostí

NAVÍC - spolehněte se na absolutní ZODPOVĚDNOST