Sklízecí mlátičky

Na jaké kombajny se můžete těšit a co pro Vás tyto kombajny představují?

Srdcem sklizňové linky jsou dvě čistě axiální mlátičky.

Proč tyto dva axiály?

  • absolutní šetrnost ke sklízenému zrnu
  • vysoká průchodnost materiálu pro velké výkony
  • jednoduché konstrukce obou kombajnů snižují riziko poruch a prostojů

Sklizňový arzenál tvoří jmenovitě kombajny New Holland CR 9.80CASE IH Axial-Flow 8240. Oba kombajny mají záběry lišt 10,7 m z nichž jedna je speciální pásová lišta MacDon FD 135.

Praktickou výbavou obou kombajnů je sada precizního zemědělství. Konkrétně GPS navigace se signálem RTK o přesnosti navádění +- 2,5 cm. Dále výnosoměry, vlhkoměry a další prvky zajišťující nejvyšší efektivitu práce a sběr dat.

Zajímavosti

Věděli jste, že čistě axiální kombajny oproti těm, které mají mlátící bubny, jsou mnohem šetrnější k zrnu?

Pokud jste pěstitel sladovnického ječmene, pak je pro Vás množství poškozených zrn a úlomků jeden z nejdůležitějších kvalitativních parametrů zrna při zhodnocení nejvyšší kvality Vašeho ječmene pro sladovny!

Že prý jsou axiální kombajny „nenažrané“ a mívají vysokou spotřebu?

Například s kombajnem CASE IH 8240 jsem za sezónu 2018 dosáhl výsledné spotřeby POUZE 14,9 l/ha!

Je k půdě šetrnější pásový nebo kolový podvozek?

Jako první nás jistě napadne, že šetrnější je pásový. Ovšem, pojďme se na to podívat z jiného úhlu pohledu. Jde pouze a jen o kombajn nebo o celkové utužení půdy, které vznikne při sklizni?

Otázkou tedy je pracovní záběr kombajnů, zda je kombajn řízen tzv. na ruku nebo navigací. Pokud organizace má smysl nebo odvozné soupravy jezdí sem a tam, napříč polem bez jakékoli smysluplné organizace atp.

Jak již víte, kombajny Sklizňových služeb Michala Horáka jsou vybavené jedním z nejchytřejších navigačních systémů. Ve zkratce, tento navigační systém dokáže vypočítat nejlepší linie jízd při sklizni tak, aby:

  • kombajny na poli najezdily co nejméně km
  • kombajny strávili na poli co nejméně času
  • kombajny byly co nejvíce „zakouslé“ v porostu

Díky této schopnosti nejpřesnějších linií jízd pak kombajny ve výsledku pojezdí pouze nezbytně nutné množství plochy.

Důležitým článkem sklizně je připravenost a schopnost efektivně reagovat při organizaci práce. Za své mnohaleté zkušenosti mám vypracované své KNOW HOW, které mi v těchto situacích pomáhá řešit právě progresivní způsob organizace práce a zároveň stále co nejméně jezdit po poli a utužovat drahocennou půdu.

Závěrečné shrnutí k otázce pásový vs. kolový podvozek:

Závěrem nutno říct, že v drtivé většině případů nejde ani tak o to, zda mají kombajny pásové nebo kolové podvozky, jako spíše o to, řešit komplexní organizaci práce na poli tak, aby kombajny a odvozné prostředky půdu co nejméně pojezdily!

To už je práce hlavou, kompletní organizace jízd po poli, u čehož je potřeba rychle reagovat, efektivně přemýšlet a dokázat si vše schopně zorganizovat!